Претраживање

четвртак, 28. септембар 2017.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 3/17

четвртак, 28. септембар 2017.

Секретаријат за имовинске и правне послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 4/17

четвртак, 28. септембар 2017.

Секретаријат за имовинске и правне послове

Одлука о закључењу оквирног споразума за јавну набавку број 16/17

четвртак, 28. септембар 2017.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 1/17, партија 1

четвртак, 28. септембар 2017.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 28/17

уторак, 26. септембар 2017.

Секретаријат за имовинске и правне послове

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јавну набавку број 3/17

уторак, 26. септембар 2017.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права за јавну набавку број 5/17