Претраживање

петак, 14. јул 2017.

Секретаријат за инвестиције

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 26/2017

петак, 14. јул 2017.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 28/17

петак, 14. јул 2017.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 5/17

четвртак, 13. јул 2017.

Секретаријат за финансије

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 3/17

среда, 12. јул 2017.

Секретаријат за социјалну заштиту

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 8/17

понедељак, 10. јул 2017.

Секретаријат за опште послове

Позив за јавну набавку 10/17 (резервисана јавна набавка)