Претраживање

понедељак, 31. децембар 2018.

Секретаријат за заштиту животне средине

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 15/18

понедељак, 31. децембар 2018.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 6/18, партија 2

понедељак, 31. децембар 2018.

Секретаријат за образовање и дечју заштиту

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 9/18

понедељак, 31. децембар 2018.

Секретаријат за образовање и дечју заштиту

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 1/18

понедељак, 31. децембар 2018.

Секретаријат за образовање и дечју заштиту

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 11/18, за партије 1,2 и 3

понедељак, 31. децембар 2018.

Секретаријат за заштиту животне средине

Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности број 11/18

петак, 28. децембар 2018.

Секретаријат за комуналне и стамбене послове

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 152/18