Претраживање

уторак, 27. август 2019.

Секретаријат за инвестиције

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 13/19

уторак, 27. август 2019.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 33/19

уторак, 27. август 2019.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 49/19

понедељак, 26. август 2019.

Секретаријат за образовање и дечју заштиту

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 14/19, партије 1 и 2

понедељак, 26. август 2019.

Секретаријат за имовинске и правне послове

Одлука о закључењу оквирног споразума за јавну набавку број 4/19

понедељак, 26. август 2019.

Секретаријат за имовинске и правне послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 22/18

понедељак, 26. август 2019.

Секретаријат за инвестиције

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 17/2019