Претраживање

понедељак, 18. јун 2018.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Одлука о закључењу оквирног споразума за централизовану јавну набавку број 3/18

четвртак, 14. јун 2018.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за централизовану јавну набавку 1/18

четвртак, 14. јун 2018.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Одлука о обустави поступка за централизовану јавну набавку број 11/18

четвртак, 14. јун 2018.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Одлука о закључењу оквирног споразума за јавну набавку број 13/18

четвртак, 7. јун 2018.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Обавештење о обустави поступка за централизовану јавну набавку 1/18, добра - за партију 2

четвртак, 7. јун 2018.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Обавештење о обустави поступка за централизовану јавну набавку 9/18, добра - за партије 1 и 4

петак, 1. јун 2018.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Позив за подношење понуда за централизовану јавну набавку број 10/18