Претраживање

четвртак, 20. септембар 2018.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права за централизовану јавну набавку број 15/18, партија 4

четвртак, 20. септембар 2018.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права за централизовану јавну набавку број 15/18, партија 3

петак, 14. септембар 2018.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавку

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за централизовану јавну набавку број 11/18

уторак, 11. септембар 2018.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Одлука о закључењу оквирног споразума за централизовану јавну набавку број 15/18

среда, 29. август 2018.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Одлука о закључењу оквирног споразума за централизовану јавну набавку број 11/18

понедељак, 27. август 2018.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за централизовану јавну набавку 10/18

петак, 24. август 2018.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Обавештење о обустави поступка за централизовану јавну набавку 8/18