Претраживање

понедељак, 15. април 2019.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Одлука о закључењу оквирног споразума за јавну набавку број 8/18

петак, 12. април 2019.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Одлука о закључењу оквирног споразума за централизовану јавну набавку број 20/18

четвртак, 28. март 2019.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Одлука о обустави поступка за јавну набавку број 8/18