Претраживање

петак, 16. март 2018.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јавну набавку број 1/18

четвртак, 8. март 2018.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Одлука о закључењу оквирног споразума за јавну набавку број 1/18

петак, 23. фебруар 2018.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 1/18