Претраживање

петак, 7. јул 2017.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Одлука о закључењу оквирног споразума за ЦЈН јавну набавку број 12/17 - Смрзнута риба

четвртак, 29. јун 2017.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Одлука о закључењу оквирног споразума за јавну набавку број 13/17

среда, 28. јун 2017.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за централизовану јавну набавку број 3/17

уторак, 27. јун 2017.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Обавештење о обустави поступка јавне набавке број 8/17

уторак, 27. јун 2017.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за централизовану јавну набавку број 18/17, партија 2

понедељак, 5. јун 2017.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Позив за подношење понуда за централизовану јавну набавку број 10/17

петак, 26. мај 2017.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Позив за подношење понуда за централизовану јавну набавку број 18/17