Претраживање

среда, 8. март 2017.

Services for centralized public procurement and control of procurement

The invitation for submission of bids for public procurement 6/17

среда, 8. март 2017.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Позив за подношење понуда за централизовану јавну набавку број 6/17

петак, 24. фебруар 2017.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 1/17

петак, 17. фебруар 2017.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Претходно обавештење – Microsoft лиценце

петак, 17. фебруар 2017.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Претходно обавештење – Погонска горива за моторна возила

петак, 17. фебруар 2017.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Претходно обавештење – Енергенти - уља за ложење и гасно уље екстра лако Евро ел

петак, 17. фебруар 2017.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Претходно обавештење – Прибор за одржавање хигијене