Претраживање

уторак, 28. март 2017.

Service for centralized public procurement and control of procurement

The invitation for submission of bids – Electricity

уторак, 28. март 2017.

Service for centralized public procurement and control of procurement

The invitation for submission of bids – Electricity

уторак, 28. март 2017.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Позив за подношење понуда за централизовану јавну набавку број 3/17

уторак, 28. март 2017.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Позив за подношење понуда за централизовану јавну набавку број 11/17

уторак, 28. март 2017.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Позив за подношење понуда за централизовану јавну набавку број 13/17

понедељак, 27. март 2017.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Позив за подношење понуда за централизовану јавну набавку број 7/17

петак, 24. март 2017.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Позив за подношење понуда за централизовану јавну набавку број 9/17