Претраживање

петак, 17. фебруар 2017.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Претходно обавештење – Колонијална роба

петак, 17. фебруар 2017.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Претходно обавештење – Санитетска возила

петак, 17. фебруар 2017.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Претходно обавештење – Месне прерађевине и сухомеснати производи

петак, 17. фебруар 2017.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Претходно обавештење – Свеже месо

петак, 17. фебруар 2017.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Претходно обавештење – Канцеларијски материјал

петак, 17. фебруар 2017.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Претходно обавештење – Смрзнута риба

петак, 17. фебруар 2017.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Претходно обавештење – Млеко и млечни производи