Претраживање

среда, 14. фебруар 2018.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Претходно обавештење за јавну набавку – Смрзнуто воће и смрзнуто поврће

среда, 14. фебруар 2018.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Претходно обавештење за јавну набавку – Санитетска возила

среда, 14. фебруар 2018.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Претходно обавештење о намери спровођења поступка централизоване јавне набавке добара - Колонијална роба

среда, 14. фебруар 2018.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Претходно обавештење о намери спровођења поступка централизоване јавне набавке добара - Свеже месо

среда, 14. фебруар 2018.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Претходно обавештење о намери спровођења поступка централизоване јавне набавке добара - Путничка возила