Претраживање

понедељак, 27. март 2017.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Позив за подношење понуда за централизовану јавну набавку број 7/17

петак, 24. март 2017.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Позив за подношење понуда за централизовану јавну набавку број 9/17

четвртак, 23. март 2017.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Позив за подношење понуда за централизовану јавну набавку број 2/17

уторак, 21. март 2017.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Позив за јавну набавку 1/17 - средства за одржавање хигијене, 4 партије

среда, 8. март 2017.

Services for centralized public procurement and control of procurement

The invitation for submission of bids for public procurement 6/17

среда, 8. март 2017.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Позив за подношење понуда за централизовану јавну набавку број 6/17