Претраживање

петак, 2. јун 2017.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Одлука о закључењу оквирног споразума за јавну набавку број 11/17

четвртак, 1. јун 2017.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јн 5/17, партије 1 и 3

четвртак, 1. јун 2017.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Одлука о закљученом оквирном споразуму за јн 14/17, обликовану у три партије

среда, 31. мај 2017.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Одлука о закључењу оквирног споразума за јавну набавку број 2/17

петак, 26. мај 2017.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Позив за подношење понуда за централизовану јавну набавку број 18/17

петак, 12. мај 2017.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Позив за подношење понуда за централизовану јавну набавку број 15/17

петак, 12. мај 2017.

Service for centralized public procurement and control of procurement

The invitation for centralized public procurement of goods – Colonial goods