Претраживање

петак, 17. фебруар 2017.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Претходно обавештење – Смрзнуто воће и смрзнуто поврће

петак, 17. фебруар 2017.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Претходно обавештење – Услуге мобилне телефоније

петак, 17. фебруар 2017.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Претходно обавештење – Рачунари

петак, 17. фебруар 2017.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Претходно обавештење – Средства за одржавање хигијене