Тарифни систем

Интегрисаним тарифним системом (ИТС) обједињен је рад возила ГСП-а и приватних превозника, а путницима је омогућено коришћење свих постојећих врста појединачних и претплатних карата, како у возилима ГСП-а, тако и у возилима приватних превозника.

У ИТС користе се следеће врсте карата: претплатне карте, појединачне карте и бесплатан превоз.

Претплатне карте
- за запослене: месечна и полумесечна
- месечне претплатне маркице за повлашћене категорије путника:
- за кориснике претплатних карата СП "Ласта" омогућено је коришћење посебне претплатне маркице ("преседачке")

Све врсте претплатних маркица важе искључиво у месецу за који су издате.

Претплатне маркице

За коришћење претплатних маркица важи зонски тарифни систем са две зоне:
- Границе између зоне 1 и 2 су станице: Електронска индустрија, Мала пруга, Грмеч, Бежанија насеље, Блок 45, Макиш, Ж.Ј. Шпанац, Орловача, Манастир, Кружни пут, Жупа, Кумодраж, Медаковић 3, Устаничка, Миријево, Карабурма, Лешће, Вишњичка бања, Раде Кончар, Серво Михаљ.
- Граница зоне 2 су завршне станице приградских линија ГСП.

Право на коришћење претплатних маркица за запослене имају сви грађани, под условом да су стално настањени на територији Србије.

Право на коришћење претплатних маркица по повлашћеној цени имају следеће категорије путника (под условом да су стално настањени на територији Града Београда или у насељима кроз које пролазе возила ГСП "Београд") :
- Редовни ученици основних школа,
- Редовни ученици средњих школа уколико нису старији од 21 године,
- Студенти факултета који нису старији од 30 година и студенти виших школа који нису старији од 26 година,
- Одређене категорије инвалида:
- Борци рата од 1990. године, под условом да нису у радном односу
- Пензионери, стара лица и труднице (лични и породични пензионери, стара лица - мушкарци преко 65 година и жене преко 60 година старости, и труднице после 5 месеци трудноће),
- Незапослена лица по критеријуму Фонда запошљавања,
- Избеглице (уз Избегличку легитимацију).
За коришћење претплатних маркица и бесплатног превоза (за одређене категорије путника) потребно је поседовати одговарајућу легитимацију.

Издавање легитимација

Све легитимације се издају у просторијама ГСП "Београд", Скендер-бегова 47, тел. 2627-206 и 2633-873 (радним даном 07.00-17.00, суботом 08.00-14.00).

Појединачне карте

За појединачне карте важи зонско-релацијски тарифни систем:
- на већини градских и једном броју приградских линија примењује се карта за једну зону
- на следећим градским и приградским линијама постоје две зоне:
- у дневном саобраћају: линије 47, 54, 72, 73, 91, 95, 96, 101, 102, 104, 105, 106, 108, 109, 202, 302, 303, 304, 401, 403, 404, 405, 407, 511, 512, 531, 601, 610, 611, 704Е и 706
- у ноћном саобраћају: линије 47, 56, 101, 202, 301, 304, 308, 401, 511, 601, 603 и 701.

Поништавање карата
Појединачну карту путник је обавезан да поништи одмах по уласку у возило, односно одмах пошто је купио карту код возача. Карте се поништавају у аутоматима који су постављени у сваком возилу, код сваких врата.

Контрола карата
Контролу возних исправа путника врши контролор. Контролор се легитимише службеном легитимацијом и овлашћен је да путнику без карте, маркице или са неисправном картом наплати доплатну карту, узме податке о његовом идентитету, као и да удаљи путника из возила. Возне исправе за које контролор посумња да су фалсификоване одузимају се и против путника се подносе пријаве надлежним органима.

БЕСПЛАТАН ПРЕВОЗ

Право на бесплатан превоз имају следеће категорије путника:

- Без легитимације ГСП "Београд" (без обзира на место становања на територији Србије):

 • Деца до 7 година старости
 • Припадници полиције у униформи
 • Носиоци ордена "Народног хероја"
 • Носиоци "Партизанске споменице 1941."
 • Борци шпанског народноослободилачког и револуционарног рата од 1936. до 1939.
 • Борци ратова 1912-1918.
 • Носиоци одликовања "Бели орао с мачевима"
 • Носиоци одликовања "Златна медаља Обилић"
 • Носиоци "Албанске споменице"
 • Носиоци одликовања "Карађорђева звезда с мачевима"

- Са легитимацијом ГСП "Београд" (за лица која су стално настањена на територији Града Београда или у насељима кроз која пролазе возила ГСП "Београд"):

 • Лица старија од 70 година
 • Припадници "Сремског добровољачког одреда"
 • Ратни војни инвалиди и мирнодопски војни инвалиди са 50-100% инвалидитета
 • Цивилни инвалиди рата са 50-100% телесног оштећења
 • Инвалиди рада услед последице несреће на послу и професионалног обољења са 70-100% телесног оштећења
 • Деца до 18 година која лично примају сталну социјалну помоћ на основу решења надлежног центра за социјални рад
 • Уживаоци породичне инвалиднине по основу палог борца у оружаним акцијама после 17. августа 1990, и то: деца палих бораца (редовни ученици основних и средњих школа и редовни студенти виших школа и факултета) и брачни другови и родитељи палих бораца који нису у радном односу
 • Слепа лица и њихов пратилац

ПРОДАЈА КАРАТА

Појединачне карте је могуће купити:
- у возилима ГСП-а код возача
- на продајним местима ГСП-а
- на киосцима обележеним налепницом о продаји карата

Претплатне маркице и појединачне карте могу се купити на продајним местима ГСП-а:
- Цара Душана 55
- Зелени венац
- Делиградска 10
- Трг Републике (Тржни центар)
- Баново брдо (трамвајска окретница)
- Земун пошта
- Цветкова пијаца
- Бањица (трамвајска окретница)
- Коњарник (окретница линије 31)
- Блок 45 (трамвајска окретница)
- Омладински стадион
- Карабурма (окретница линије 16)
- Црвени крст (окретница линије 83)
- Видиковац (окретница линија 23 и 53)
- Похорска (окретница линије 16)
- Калемегдан (окретница)
- Браће Јерковић (окретница 26)
- Студентски град
- Миријево II
- Миљаковац
- Скендер-бегова 47 (за правна лица)

Продаја претплатних маркица за следећи месец почиње крајем текућег месеца (најчешће 25. у месецу) и завршава се половином следећег месеца.

Од 17. у месецу до почетка продаје маркица за наредни месец, маркице је могуће купити на продајним местима:
- Цара Душана 55 (радним даном 07.00-19.00)
- Скендер-бегова 47 (радним даном 07.00-15.00)

Преседачке маркице и маркице за пола месеца продају се током целог месеца на продајном месту Цара Душана 55, а на продајним местима Зелени венац, Делиградска 10, Трг Републике, Баново брдо и Земун пошта - по распореду рада.