Адресар

Kонтакт адресе и телефони органа Град Београд

СКУПШТИНА ГРАДА БЕОГРАДА
Драгослава Јовановића 2, централа: 3229-678
www.beograd.rs

Кабинет председника Скупштине града
Драгослава Јовановића 2, 3229-915, 3229-753

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Драгослава Јовановића 2, централа: 3229-678

Заменик градоначелника
Драгослава Јовановића 2, 3244-415

Кабинет градоначелника
Драгослава Јовановића 2, 3246-764, 3229-787

СЛУЖБА ЗА ЦЕНТРАЛИЗОВАНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И КОНТРОЛУ НАБАВКИ
Краљице Марије 1/VII
Директор, 7157-122

СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ 
Краљице Марије 1/VI
Директор, 7157-135
Заменик, 7157-135

СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ ГРАДА БЕОГРАДА
Краљице Марије 1/XII
Директор, 3376-701

ГРАДСКО ВЕЋЕ
Трг Николе Пашића 6, централа: 3229-678

ГРАДСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО
Тиршова 3, 3605-600, 3605-640, 3610-157

ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА
Косовска 17/I, 3240-394, 3227-494

ГРАДСКА УПРАВА
Трг Николе Пашића 6, централа: 3229-678
27. марта 43-45, централа: 3309-000, 3346-005, 3227-241
Краљице Марије 1
Макензијева 31, централа: 2453-142
Тиршова 1, централа: 2688-655, 3605-600
Трг републике 3, централа: 4155-037

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ 
Трг Николе Пашића 6, централа: 3229-678
секретар, 3229-767
в.д. подсекретара, 3232-541

Сектор за трезор
руководилац, 3216-276, 3216-402

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ
секретар, тел. 3216-497
подсекретар

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Краљице Марије 1/VIII-X
секретар, 7157-212
подсекретар, 7157-212

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОСЛОВЕ ЛЕГАЛИЗАЦИЈЕ ОБЈЕКАТА 
Краљице Марије 1/XVI
секретар, 7157-550
подсекретар, 7157-550

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КОМУНАЛНЕ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
Краљице Марије 1/XIII-XIV
в.д. секретара, 7157-278
подсекретар, 7157-278

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ
Краљице Марије 1/XIV
в.д. секретара, 7157-276
в.д. подсекретара, 7157-276

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИМОВИНСКЕ И ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
27. марта 43-45, централа: 3309-000, 3227-241
секретар, 2750-237
подсекретар, 3292-427

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА САОБРАЋАЈ
27. марта 43-45, централа 3309-000, 3227-241
секретар, 2754-458
подсекретар

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ
секретар, 3309-005
подсекретар

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
27. марта 43-45, централа: 3309-000, 3227-241
в.д. секретара, 3226-106
подсекретар, 3226-106

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ 
Краљице Марије 1/XVII
секретар, 7157-369,
подсекретар,7157-369
Сектор за цене, 7157-371
Сектор за пољопривреду, 7157-401

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ 
Трг републике 3
секретар, 4155-042
подсекретар, 4155-042

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И ДЕЧЈУ ЗАШТИТУ
Краљице Марије 1/XVIII
в.д. секретара, 7157-019
в.д. подсекретара, 7157-019

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ
Краљице Марије 1/XI
секретар, 7157-440
подсекретар, 7157-792

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО 
Краљице Марије 1/XII
секретар, 7157-480
подсекретар, 7157-477

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ 
27. марта 43-45, централа: 3309-092, 3309-094
секретар, 3309-085
подсекретар, 3309-085

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
27. марта 43-45, централа: 3227-241
секретар, 2753-459
подсекретар, 3309-325

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УПРАВУ
Краљице Марије 1/V
секретар, 7157-038
подсекретар, 7157-365

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ И ПРОПИСЕ
Драгослава Јовановића 2, централа: 3229-678
секретар, 3241-909
подсекретар, 3216-246

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНФОРМИСАЊЕ 
Краљице Марије 1/XI
секретар, 7157-453
подсекретар, 7157-453

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ 
Краљице Марије 1/III
секретар, 7157-411, 7157-412
подсекретар, 7157-411, 7157-412

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОСЛОВЕ ОДБРАНЕ, ВАНРЕДНИХ СИТУАЦИЈА, КОМУНИКАЦИЈЕ И КООРДИНАЦИЈУ ОДНОСА СА ГРАЂАНИМА
Тиршова 1/IV
в.д. секретара, 3605-609
подсекретар, 3605-609

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОСЛОВЕ КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ 
Макензијева 31, централа: 2453-142
в.д. секретара, 2430-102
в.д. подсекретара, 2430-102

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ
Трг Николе Пашића 6, централа: 3229-678
секретар, 3216-309
в.д. подсекретара, 3216-379

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОСЛОВЕ НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ 
Краљице Марије 1/IV
секретар, 7157-425
подсекретар, 7157-425

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ
Тиршова 1, IV спрат
Контакт телефон: 360-5875, 360-5854