Седница Скупштине града Београда

    Председник Скупштине града Никола Никодијевић заказао је за четвртак, 21. децембар, у 10 часова, у згради Градске управе на Тргу Николе Пашића 6 (сала 10)

43. седницу Скупштине града Београда

    На дневном реду ће, између осталог, бити Одлука о буџету града за 2018. годину.

    Пред одборницима су и Предлог одлуке о обиму средстава за вршење послова града и градских општина и утврђивању прихода који припадају граду, односно градским општинама у 2018. години, Предлог одлуке о измени и допуни Одлуке о финансирању програма, пројеката и активности корисника средстава буџета града у 2018. и 2019. години, као и о финансирању програма и пројеката директних и индиректних корисника средстава буџета Града Београда у 2019. и 2020. години.

    Одборници ће расправљати и о измени Одлуке о висини стопе пореза на имовину и изменама и допунама Одлуке о накнади за заштиту и унапређивање животне средине на територији града Београда, а на дневном реду је и неколико планова и израде планова детаљне регулације од важности за живот грађана Београда.

    Пред одборницима су и Предлог одлуке о успостављању сарадње између Града Београда и Града Сарајева, Предлог програма уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2018. годину, као и Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о промени одлуке о оснивању јавног предузећа за грађевинско земљиште и изградњу.

    Градски парламент ће расправљати и о бесповратном суфинансирању активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграде, Предлогу одлуке о изменама и допунама Одлуке о оглашавању на територији града Београда, као и Предлогу одлуке о начину, условима и критеријумима за доделу бесповратних финансијских средстава за подршку развоја предузетништва. 

    На дневном реду је и Предлог одлуке о изменама Одлуке о мрежи основних школа у Београду, Предлог одлуке о измени и допуни Одлуке о правима и услугама социјалне заштите, као и Предлог одлуке о измени Одлуке о утврђивању категорија корисника који плаћају субвенционисану цену комуналних услуга.

    Предлози одлука о промени оснивачких аката „Прихватилишта за одрасла и стара лица” и Градског центра за социјални рад у Београду такође се налазе пред градским одборницима, као и Предлог решења о улагању непокретности у својини Града Београда у основни капитал ЈКП „Београдски вододвод и канализација”.