Седма седница Скупштине града

Председник Скупштине града Београда Никола Никодијевић заказао је за четвртак, 11. октобар, у 10 часова,


СЕДМУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА

На дневном реду ће се наћи Предлог одлуке о изменама и допунама Oдлуке о буџету Града Београда за 2018. годину и Предлог одлуке о измени Oдлуке о обиму средстава за вршење послова града и градских општина и утврђивање прихода који им припадају у 2018. години.

 Расправљаће се и о Предлогу одлуке о измени и допуни Одлуке о финансирању програма и пројеката директних и индиректних корисника средстава буџета Града Београда у 2019. и 2020. години и Предлогу одлуке о измени Одлуке о комуналном реду, као и Предлог одлуке о усвајању предлога концесионог акта за поверавање обављања комуналне делатности јавног превоза путника на минибус експрес линијама.

Одборници ће расправљати о разрешењу и именовању директора и в.д. дирекотра, као и чланова управних одбора у једном броју предузећа и установа.

НАПОМЕНА: Седница ће се одржати у згради Градске управе на Тргу Николе Пашића 6, сала 10 у приземљу.

 

Секретаријат за информисање