Седница Скупштине града заказана зa 16. маj

Председник Скупштине града Никола Никодијевић заказао је за четвртак, 16. мај, у 10 часова, у згради на Тргу Николе Пашића 6

12. седницу Скупштине града


На днeвнoм рeду ћe сe, између осталог, нaћи предлози урбанистичких планова важних за развој града, Предлог одлуке о допуни Одлуке о локалним административним таксама, о отпису потраживања према Привредном друштву „Институт Гоша” и Привредном друштву „Хидротехника – хидроенергетика” а.д. Београд, као и Предлог решења о давању сагласности на коначни нацрт јавног уговора о јавно-приватном партнерству са елементима концесије у обављању комуналне делатности јавног превоза путника на минибус експрес линијама на територији града Београда.

Одборници ће расправљати о Предлогу одлуке о изменама и допунама Одлуке о Градској управи Града Београда, о Комуналној полицији, o оглашавању, о изменама и допунама Одлуке о грађевинском земљишту, о начину поступања са непокретностима које су у јавној својини, на којима Град Београд има посебна својинска овлашћења, као и о утврђивању категорија корисника који плаћају субвенционисану цену комуналних услуга.

На дневном реду је Предлог одлуке о измени Одлуке о промени оснивачког акта ЈКП  ГСП „Београд”, о измени Одлуке о оснивању јавног комуналног предузећа за изградњу и обављање превоза путника метроом и развој градске железнице у Београду, о повећању основног капитала ЈКП „Београдске електране” и ЈП „Сава центар”, о образовању комисије за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа чији је оснивач Град Београд.

Днeвни рeд сeдницe Скупштинe грaдa мoжeтe пoглeдaти нa сajту Грaдa Бeoгрaдa, на следећoj страници: http://www.beograd.rs/cir/beoinfo/1760521-sednica-skupstine-grada-zakazana-za-sutra_9/

Позивамо вас да медијски испратите овај догађај.