Седница Скупштине града Београда

Председник Скупштине Града Београда Никола Никодијевић заказао је за четвртак, 25. јул, у 10 часова 

14. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА

На дневном реду су Предлог одлуке о промени Статута Града Београда, као и Предлог измена Одлуке о буџету Града Београда за 2019. годину, уз пакет финансијских одлука које прате ребаланс буџета. 
Одборници ће се изјашњавати и о предлозима планова детаљне и генералне регулације и изменама и допунама планова за делове територија Звездаре, Раковице и Земуна, као и бројним предлозима одлука за израду нових планова, међу којима је, између осталих, за изградњу пешачко-бициклистичке везе између Омладинских бригада и Аде Циганлије, с мостом преко Саве, као и за подручја трасе тунелске везе Савске и Дунавске падине.
Важна тачка дневног реда биће и Предлог одлуке о финансирању трошкова четвртог покушаја биомедицински потпомогнутог оплођења. Одборници ће одлучивати и о изменама и допунама Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2019. годину, затим о Предлогу одлуке о управљању комуналним, инертним и неопасним отпадом, као и о изменама одлука о оглашавању и Градској управи. Ребалансе програма пословања за 2019. годину предложиће следећа јавна комунална предузећа: „Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда, „Ада Циганлија”, „Градско стамбено”, „Београд-пут”, „Јавно осветљење”, „Путеви Београда” и „Зеленило – Београд”, а одлучиваће се и о измени Одлуке о промени оснивачког акта „Сава центра”.
На дневном реду је и Предлог измена Кадровског плана за 2019. годину Градске управе, Службе за централизоване јавне набавке и контролу набавки, Службе за буџетску инспекцију, Службе за интерну ревизију, Канцеларије за младе и заштитника грађана, док ће се по скраћеном поступку одлучивати, између осталог, о решењима о разрешењу и именовању директора и в.д. директора у једном броју предузећа и установа чији је оснивач Град Београд.  

 Седница Скупштине града Београда одржаће се на Тргу Николе Пашића 6,  сала 10 у приземљу. 
 Дневни ред седнице Скупштине града можете погледати на сајту Града Београда, на страници: http://www.beograd.rs/cir/beoinfo/1762901-nikola-nikodijevic-zakazao-cetrnaestu-sednicu-skupstine-grada-za-25-jul_2/