Промене назива улица 2011.

РЕШЕЊЕ О ПРОМЕНИ НАЗИВА УЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА:
Вождовац, Палилула, Савски венац

Именују се улице, и то:

Вождовац
Улици на територији КО Кумодраж, на општини Вождовац, одређује се назив Улица клинска, почиње од улице Браће Јерковић и паралелна са Дукатском улицом;

Палилула
Улица Павла Ивића – Борча, насеље Преток, улица управна на Кикиндску, а паралелна са улицом Јована Текелије;
Улица Васе Мијатовића – Борча, насеље Преток, управна на Кикиндску између улица Бијељинске и Рогатичке;
Улица Драгослава Андрића – Борча, насеље Гувно, управна на улицу Михаила Петровића код кућног броја 66, а паралелна са улицом Каранском;
Улица Живојина Павловића – Борча, улица управна на улицу Ефеску, а паралелна са Овчанским путем;
Улица Тихомира Огњанова – Борча, управна на улицу Дичинску, код кућног броја 9, паралелна са улицом Ивана Галеба;
Улица Канадска – Вишњичка бања, улица управна на Сланачки пут, друга паралелна са улицом Дрварске чесме;
Улица Бранислава Циге Јеренића – Борча, управна на улицу Овчански пут, а паралелна са улицом Морејском;
Улица Пала Телекија – Борча, улица управна на улицу Растка Немањића, између улица Љубомира Клерића и Јована Златоустог;
Улица Жарка Петровића – Борча, улица управна на улицу Лотоса, код броја 18;
Улица Војислава деспотова – Борча, управна на улицу Овчански пут, паралелна и испред улице Драговићке 18;
Улица Николаеа Јорге – Борча, улица управна на улицу Куманичку, паралелна са улицом Попова бара Нова 308;
Улица Стевана Шалајића – управна на улицу Пут за Црвенку, стари назив Пут за Црвенку VII прилаз;
Улица Лужничка – Борча, улица управна на улицу Зрењанински пут код броја 131, паралелна са Улицом народног фронта, а спаја улицу Зрењанински пут у улицу Борчанских жртава 1914;
Плато Слободана Јовановића испред Правног факултета;

Савски венац
Улици Баје Пивљанина 3 део, у насељу Лисичји поток одређује се назив Диане Будисављевић.

РЕШЕЊЕ О ДОДЕЛИ НАЗИВА УЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
Нови Београд

Додељују се називи улица, и то:

Нови Београд
Улици трећој паралелно са Улицом Илије Босиља одређује се назив: Улица белфортска;
Улици другој паралелно са Улицом Илије Босиља одређује се назив: Улица Ксантија;
Улици првој десно од Улице Владимира Погачића коју спаја са улицом Универзијаде одређује се назив: Улица сајџијска;
Улици другој десно од Сурчинског пута одређује се назив: Улица казанџијска;
Улици четвртој десно од Сурчинског пута одређује се назив: Улица столарска;
Улици седмој десно од Сурчинског пута одређује се назив: Улица опанчарска;
Улици шестој десно од Сурчинског пута одређује се назив: Улица књиговезачка;
Улици четрнаестој лево од Сурчинског пута одређује се назив: Улица пекарска;
Улици деветој десно од Сурчинског пута одређује се назив: Улица савских аласа;
Улици осмој десно од Сурчинског пута одређује се назив: Улица лађарска;
Улици десетој десно од Сурчинског пута одређује се назив: Улица бачварска;
Улици једанаестој десно од Сурчинског пута одређује се назив: Улица вајарска;
Улици првој лево од Сурчинског пута одређује се назив: Улица зографска;
Улици петнаестој лево од Сурчинског пута одређује се назив: Улица обућарска;
Улици првој паралелно са улицом Жртава бомбардовања одређује се назив: Улица кројачка;
Улици првој паралелно са Кројачком одређује се назив: Улица токарска;
Улици другој паралелно са Кројачком одређује се назив: Улица јорганџијска;
Улици трећој паралелно са Кројачком одређује се назив: Улица ткачка;
Улици четвртој паралелно са Кројачком одређује се назив: Улица колачарска;
Улици петој паралелној са Кројачком одређује се назив: Улица дуборезачка;
Улици шестој паралелно са Кројачком одређује се назив: Улица везиљска;
Улици седмој паралелно са Кројачком одређује се назив: Улица грнчарска;
Улици четвртој лево од Сурчинског пута одређује се назив: Улица јувелирска;
Улици другој лево од Сурчинског пута одређује се назив: Улица косачка;
Улици првој десно од улице Новобеоградских градитеља одређује се назив: Улица пчеларска;
Улици првој паралелно (у правцу Сурчина) са Рембрантовом одређује се назив: Улица берачка;
Улици шеснаестој лево од Сурчинског пута одређује се назив: Улица јеврејских жртава;
Улици првој паралелно са Сурчинском и управној на улицу Универзијаде одређује се назив: Улица жртава бомбардовања;
Улици петој десно од сурчинског пута одређује се назив: Улица ромских жртава;
Улици првој паралелно са улицом Јурија Гагарина (према Бежанији) одређује се назив: Улица европска;
Улици другој паралелно са улицом Јурија Гагарина (према Бежанији) одређује се назив: улица јапанска;
Улици једанаестој лево од Сурчинског пута одређује се назив: Улица италијанска;
Улици деветој лево од Сурчинског пута одређује се назив: Улица шпанска;
Улици десетој лево од Сурчинског пута одређује се назив: Улица чешка;
Улици осмој лево од Сурчинског пута одређује се назив: Улица словачка;
Улици тринаестој лево од Сурчинског пута одређује се назив: Улица кипарска;
Улици дванаестој лево од Сурчинског пута одређује се назив: Улица Швејкова;
Улици петој лево од Сурчинског пута одређује се назив: Улица пролећног цвећа;
Улици седмој лево од Сурчинског пута одређује се назив: Улица сремскокарловачка;
Улици (новој саобраћајници) која спаја улицу Јурија Гагарина са Булеваром црвене армије и пролази ободом насеља Белвил одређује се назив: Улица Марка Христића;
Улици првој десно од улице Омладинских бригада према центру Новог Београда одређује се назив: Улица Уроша Мартиновића;
Улици која почиње од голубиначке (старо насеље Ледине) и иде паралелно са Сурчинском одређује се назив: Улица новобеоградских градитеља;
Улици другој паралелно од улице Сурчински пут и управној са улицом Паула Клеа одређује се назив: Улица Владимира Погачића;
Улици другој десно од улице Новобеоградских градитеља и иде до Сурчинске улице одређује се назив: Улица 11. априла;
Улици првој паралелно (са леве стране) са улицом Сурчински пут одређује се назив: Улица Универзијаде;
Улици првој паралелно (према Сурчину) од улице „Руског пилота” одређује се назив: Улица Вили Бранта;
Улици првој паралелно са улицом Илије Босиља одређује се назив: Улица Орсона Велса;
Улици која се налази између улица Вилија Бранта и Константина Данила и паралелна са њима одређује се назив: Улица Адама Богосављевића;
Улици другој паралелно од улице Пастернакове одређује се назив: Улица лончарска;
Улици првој десно од новоименоване улице Уроша Мартиновића, пролази поред постојеће руске школе одређује се назив: Улица Рјепинова;
Улици управној на улицу Густава Климта одређује се назив: Улица Казимира Маљевића;
Улици другој лево од улице Сурчинске после „старог насеља” у Лединама у правцу улице Берачке одређује се назив: Улица Ван Гога;
Улици трећој лево од улице Сурчинске после „старог насеља” у Лединама паралелна са претходном одређује се назив: Улица Рубенсова;
Улици четвртој лево од улице Сурчинске после „старог насеља” у Лединама паралелна са претходном одређује се назив: Улица оџачарска;
Улици другој лево од Берачке и паралелна са Пастернаковом одређује се назив: Улица Бохумила Храбала;
Улици првој десно (односно управној на њу) од улице Константина Данила одређује се назив: Улица Албрехта Дирера;
Улици првој паралелно са претходном одређује се назив: Улица Тицијанова;
Улици првој лево од улице Константина Данила одређује се назив: Улица Воденичарска;
Улици четвртој лево од Константина Данила између улица Едварда Мунка и Марка Шагала одређује се назив: Улица шеширџијска;
Улици првој паралелно са улицом Исака Сингера одређује се назив: Улица Браће Настасијевић;
Улици првој лево, управној на улицу Новобеоградских градитеља одређује се назив: Улица Бране Петровића
Улици другој лево, паралелно са претходном одређује се назив: Улица Николаја Берђајева;
Улици другој лево од Берачке улице одређује се назив: Улица Пастернакова;
Улици Четвртој паралелно од улице Албрехта Дирера одређује се назив: Улица Марка Шагала;
Улици шестој паралелно са улицом Албрехта Дирера одређује се назив: Улица Густава Климта;
Улици првој паралелно са улицом Тицијановом одређује се назив: Улица Едварда Мунка;
Улици петој паралелно од улице Албрехта Дирера одређује се назив: Улица Василија Кандинског;
Улици првој десно од улице Сурчински пут одређује се назив: Улица Паула Клеа;
Улици трећој лево од улице Новобеоградских градитеља одређује се назив: Улица Пола Гогена;
Улици која почиње од Сурчинске десно паралелној са улицом Христифора Жефаровића одређује се назив: Улица Тулуз-Лотрека;
Улици првој лево од Рембрантове одређује се назив: Улица Исака Сингера;
Улици другој лево од Рембрантове одређује се назив: Улица Тимочке Буне;
Улици трећој лево од Рембрантове одређује се назив: Улица Инђијска;
Улици четвртој лево од Рембрантове (и управна на ову) и спаја се са Берачком одређује се назив: Улица Рене Магрита;
Улици четвртој лево од улице Новобеоградских градитеља одређује се назив: Улица ливачка;
Улици петој лево од улице Новобеоградских градитеља и паралелна са претходном одређује се назив: Улица Радомира Рељића;
Улици првој десно од улице Сурчинске, при крају „старог насеља” у Лединама одређује се назив: Улица АнриМатиса;
Улици између улица Анри Матиса и Рембрантове одређује се назив: Улица Андреја Тарковског;
Улици првој паралелно са претходном одређује се назив: Улица Рембрантова;
Улици првој десно од улице Сурчинске (на почетку Ледина) одређује се назив: Улица Илије Босиља;
Улици првој лево од Белфортске улице одређује се назив: Улица Христифора Жефаровића;
Улици трећој десно од улице Сурчински пут одређује се назив: Улица Јанка Брашића;
Улици трећој лево од улице Сурчински пут одређује се назив: Улица Александра Вуча;
Улици петој лево од улице Сурчиинске после „старог насеља” у Лединама паралелна са Микеланђеловом одређује се назив: Улица Константина Данила;
Улици шестој лево од Сурчинског пута одређује се назив: Улица Томаса Мана.