ПУ „Полетарац” - Барајево

Светосавска 83, Барајево
тел: 8300-194 , 7872-130, 7872-122
Директор: Небојша Вељовић
pupoletarac.wixsite.com

Предшколска Установа „Полетарац„ самостално послује од 1. децембра 1981. године, до тада је била у склопу ОШ „Кнез Сима Марковић„, тадашња Миодраг Вуковић Сељак.
Установа има 10 јаслених група, 13 вртићких, 4 припремне предшколске целодневне групе и 17 припремних предшколских група на 4 сата и 122 запослених. У припремним предшколским групама на 4 сата има 173 деце, у целодневним припремним предшколским групама има 100 деце, у јасленим 120, а у вртићким 306 деце.

Објекти:
Вртић „ПОЛЕТАРАЦ„ Барајево-Светосавска 83, тел: 8300-194, 7872-130, 7872-122 ( ј,в )
Депанданс „СЛОНЧИЋИ„, Светосавска 83, тел: 8300-334 (в)
Депанданс „ЗВОНЧИЋИ, Светосавска 56, тел: 8303-830 (в)
Депанданс „ВРАПЧИЋИ„ Маршала Тита 30 б,тел:7871-430 (ј,в, ппп 4ч)
Вртић „СВЕТИ САВА„, Барајевска 7, тел: 8302-004 (ј,в,ппп ц, ппп 4ч) 
Вртић „ЈАГОДИЦА„, Трг палих бораца 1, тел: 833-33-32 (ј,в,ппп ц, ппп 4ч)
ОШ „Кнез Сима Марковић” , АРНАЈЕВО, (ппп 4 ч)
ОШ „Кнез Сима Марковић” , МАНИЋ, (ппп 4 ч)
ОШ „Кнез Сима Марковић” , ВЕЛИКИ БОРАК, (ппп 4 ч)
ОШ „Кнез Сима Марковић” , ЛИСОВИЋ, (ппп 4 ч)
ОШ „Кнез Сима Марковић” , ГЛУМЧЕВО БРДО, (ппп 4 ч)
ОШ „Кнез Сима Марковић” , РАВНИ ГАЈ, (ппп 4 ч)
ОШ „Кнез Сима Марковић” , СРЕДЊИ КРАЈ, (ппп 4 ч)
ОШ „Кнез Сима Марковић” , РОЖАНЦИ, (ппп 4 ч)
ОШ „Павле Поповић”, ШИЉАКОВАЦ, (ппп 4 ч)
МЗ Баћевац, БАЋЕВАЦ, (ппп 4ч)   
МЗ Бождаревац, БОЖДАРЕВАЦ, (ппп 4ч)   
МЗ Требеж, ТРЕБЕЖ, (ппп 4ч)  
МЗ Гунцати, ГУНЦАТИ, (ппп 4ч)  
ДОМ ЗДРАВЉА „Др.Милорад Влајковић”, БЕЉИНА, (ппп 4ч)