Паркинг простор

ЈКП „Паркинг сервис” Београд
www.parking-servis.co.rs

Кориснички сервис
Телефон: 30-35-400
E-mail адреса: info@parking-servis.co.rs
Адреса за пријем поште: Кнеза Вишеслава 27

Пословнице:
Таковска 31
Краљице Марије 7
Милешевска 51

ПАРКИНГ ЗОНЕ:
Центар Београда је подељен у 3 паркинг зоне са ограниченим временом паркирања:
•    Црвена зона - максимално 1 сат
По започетом сату - 56  динара
Плаћање телефоном путем СМС-а на број 9111 
Дневна паркинг карта – 1870 динара (плаћена у року од 8 дана од дана издавања – 935 динара)

•    Жута зона - максимално 2 сата,
По започетом сату - 48  динара
Плаћање телефоном путем СМС-а на број 9112 
Дневна паркинг карта – 1870 динара (плаћена у року од 8 дана од дана издавања – 935 динара)

•    Зелена зона - максимално 3 сата
По започетом сату - 41  динар  
Плаћање телефоном путем СМС-а на број 9113 
Дневна паркинг карта – 1870 динара (плаћена у року од 8 дана од дана издавања – 935 динара)

•    Општа паркиралишта изван зонираног подручја – без временског ограничења
По започетом часу - 31  динар 
Плаћање телефоном на број 9119 
Вишесатна паркинг карта - 150 динара 
Плаћање телефоном путем СМС-а на број 9118 
Дневна паркинг карта – 720 динара (плаћена у року од 8 дана од дана издавања – 360 динара)

СМС ПАРКИРАЛИШТА:
ВИДИН КАПИЈА, Булевар Војводе Бојовића 
По започетом сату - 50  динара 
Плаћање телефоном путем СМС-а на број 8115
Вишесатна паркинг карта - 450 динара 
Плаћање телефоном путем СМС-а на број 8116 
Дневна паркинг карта – 1200 динара (плаћена у року од 8 дана од дана издавања – 600 динара)

САВА ПРОМЕНАДА, Херцеговачка 
По започетом сату - 70  динара 
Плаћање телефоном путем СМС-а на број 8117
Вишесатна паркинг карта - 630 динара 
Плаћање телефоном путем СМС-а на број 8110 
Дневна паркинг карта – 1680 динара (плаћена у року од 8 дана од дана издавања – 840 динара)

Плаћање паркирања у зонама, на општим паркиралиштима изван зонираног подручја и СМС паркиралиштима:
•    Плаћање мобилним телефоном – текст поруке треба да садржи регистарски број возила (без размака и специјалних знакова, нпр. BG123WĐ). СМС је потребно проследити на одговарајући број паркинг зоне 
•    Плаћање код контролора - куповином електронске карте код контролора, који контролише и наплаћује коришћење паркинг места
•    Плаћање паркинга картом – паркинг карте могу да се купе у пословницама Корисничког сервиса или на киосцима; карта мора бити правилно попуњена и постављена са унутрашње стране ветробранског стакла

ГАРАЖЕ:
АЕРОДРОМ, Комплекс аеродрома - 529 паркинг места
БАБА ВИШЊИНА, Баба Вишњина 38-42 - 355 паркинг места
БОТАНИЧКА БАШТА, Војводе Добрњца 10 - 244 паркинг места
ВУКОВ СПОМЕНИК, Угао Краљице Марије и Рузвелтове  - 121 паркинг место
ДР АЛЕКСАНДРА КОСТИЋА, Александра Костића 15 - 59 паркинг места
ЗЕЛЕНИ ВЕНАЦ, Краљице Наталије 13 - 304 паркинг места
МАСАРИКОВА, Масарикова 4-6 - 460 паркинг места
ОБИЛИЋЕВ ВЕНАЦ, Обилићев венац 14-16 - 619 паркинг места
ПИОНИРСКИ ПАРК, Драгослава Јовановића 2 - 472 паркинг места

ПАРКИРАЛИШТА:
АДА ЦИГАНЛИЈА, Ада Циганлија бб - 1580 паркинг места
АЕРОДРОМ, Комплекс аеродрома - 569 паркинг места
ВИШКА, Максима Горког 2 - 95 паркинг места
ВМА, Црнотравска 17 - 565 паркинг места
ДОЊИ ГРАД, Карађорђева 2 - 392 паркинг места
СЛАВИЈА, Проте Матеје - 88 + 111 паркинг места
КАЛЕМЕГДАН, Мали Калемегдан бб - 114 паркинг места
КАМЕНИЧКА,  Каменичка 8 - 95 паркинг места
КАПЕТАНИЈА, Кеј ослобођења 8 - 64 паркинг места
КАРАЂОРЂЕВА, Карађорђева 87 - 61 паркинг место
МЕЂУНАРОДНИ ТЕРМИНАЛ, Блок 43 - 183 паркинг места
МИЛАН ГАЛЕ МУШКАТИРОВИЋ, Тадеуша Кошћушка 63 - 302 паркинг места
НОВИ БЕОГРАД, Булевар Михајла Пупина 167 - 127 паркинг места
ПОЛИТИКА, Македонска 29 - 53 паркинг места
САВА ЦЕНТАР, Милентија Поповића 9 - 363 паркинг места
СИМПО, Хаџи Николе Живковића 8 - 136 паркинг места
ЦВЕТКОВА ПИЈАЦА, Живка Давидовића бб - 104 паркинг места
ЧУКАРИЦА, Шумадијски трг - 78 паркинг места

ПРЕНОС ВОЗИЛА:
Непрописно паркирана возила по налогу Саобраћајне полиције и Комуналне инспекције преносе  се на следеће локације:
•    Старо сајмиште
•    Ада Циганлија
•    Дунавска бб
•    Милеве Марић Ајнштајн (возила са иностраним регистарским таблицама пренета по основу дуга за дневне карте и по другим основама)
•    Бродарска бб (напуштена возила и возила из саобраћајних незгода)