Обавештења за кориснике услуга социјалне заштите

КООРДИНАЦИЈА У ПРИБАВЉАЊУ ПОДАТАКА

Пешић Јелена, mail: jelena.pesic@beograd.gov.rs
Вукајловић Милијана, mail: milijana.vukajlovic@beograd.gov.rs
Сунчица Додер Бајић, mail: suncica.doder@beograd.gov.rs

ЛИЦЕ ЗАДУЖЕНО ЗА ПРИБАВЉАЊЕ ПОДАТАКА У ПОСТУПКУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА НОВЧАНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМ И НЕЗАПОСЛЕНИМ ПОРОДИЉАМА И РОДИТЕЉСКИ ДОДАТАК

Рудан Љиљана, mail: ljiljana.rudan@beograd.gov.rs

ЛИЦА ЗАДУЖЕНА ЗА ПРИБАВЉАЊЕ ПОДАТАКА У ПОСТУПКУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА ДЕЧИЈИ ДОДАТАК, 
НАКНАДА ЗАРАДЕ ЗА ВРЕМЕ ПОРОДИЉСКОГ ОДСУСТВА, ОДСУСТВА СА РАДА РАДИ НЕГЕ  ДЕТЕТА И ПОСЕБНЕ НЕГЕ ДЕТЕТА

Андришић Зденко, mail: zdenko.andrisic @beograd.gov.rs
Лончар Милица, mail: milica.loncar@beograd.gov.rs
Вуковић Марина, mail: marina.vukovic@beograd.gov.rs
Матић Милена, mail: milena.matic@beograd.gov.rs
Петар Смоловић, mail: petar.smolovic@beograd.gov.rs

ЛИЦА ЗАДУЖЕНА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОДАТАКА ПО СЛУЖБЕНОЈ ДУЖНОСТИ ДРУГИМ УСТАНОВАМА И ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА
Јелена Арсенијевић, mail: jelena.arsenijevic@beograd.gov.rs
Љиљана Васиљевић, mai: ljiljana.vasiljevic@beograd.gov.rs

ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПОРОДИЉСКО ОДСУСТВО, ОДСУСТВО СА РАДА РАДИ НЕГЕ ДЕТЕТА И ПОСЕБНЕ НЕГЕ ДЕТЕТА (обрачун накнада)
Симић Божана, mail: bozana.simic@beograd.gov.rs
Милић Биљана, mail: biljana.milic@beograd.gov.rs
Живковић Славица, mail: slavica.zivkovic@beograd.gov.rs
Спарић Мирјана, mail: mirjana.sparic@beograd.gov.rs
Старчевић Ивана, mail: ivana.starcevic@beograd.gov.rs
Галац Зора, mail: zora.galac@beograd.gov.rs
Миљеновић Драгана, mail: dragana.miljenovic@beograd.gov.rs
Михајловић Снежана, mail: snezana.mihajlovic@beograd.gov.rs
Медан Гордана, mail: gordana.medan@beograd.gov.rs
Богојевић Љиљана, mail: ljiljana.bogojevic@beograd.gov.rs

ЕНЕРГЕТСКИ УГРОЖЕНИ КУПАЦ
Милорад Марковић, mail: milorad.markovic@beograd.gov.rs

ЕНЕРГЕТСКИ УГРОЖЕНИ КУПАЦ КОРИСНИК ДЕЧИЈЕГ ДОДАТКА
Љубинка Тукић, mail: ljubinka.tukic@beograd.gov.rs

ПРАВО НА  БЕСПЛАТНО КОРИШЋЕЊЕ ОБЕЛЕЖЕНИХ  ПАРКИНГ МЕСТА НА ОПШТИМ ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА И СУБВЕНЦИЈА НА КОМУНАЛНЕ ПРОИЗВОДЕ И УСЛУГЕ ПО ОСНОВУ УЧЕШЋА У РАТУ
Маја Ивановић, mail: maja.ivanovic@beograd.gov.rs

1. Поступак остваривања субвенција на комуналне производе и услуге код ЈКП „Инфостан технологије”

2. Накнада зараде за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета

3. Новчано давање незапосленој породиљи

4. Једнократно новчано давање запосленој породиљи

5. Родитељски додатак

6. Дечији додатак