Једнократна новчана помоћ

Право на једнократну новчану помоћ имају појединци и породице који се налазе у стању тренутне, изузетно тешке ситуације, коју не могу самостално да превазиђу, посебно када је реч о: отклањању последица елементарних непогода, задовољавања основних животних потреба, помоћи по престанку смештаја, као и другим ситуацијама према процени Градског центра за социјални рад.

Основне животне потребе обухватају: набавку намирница и плаћање комуналних трошкова, набавку уџбеника и школског прибора за редовне ђаке и студенте, набавку огрева, зимнице, неопходне гардеробе, ствари за домаћинство и других потреба изазваних специфичним стањем или ситуацијом (болест, инвалидност, трудноћа и др).

Рок за одлучивање о праву на једнократну новчану помоћ је три дана, а захтев се подноси надлежном Центру за социјални рад.

Појединац или породица ову помоћ могу да остваре највише два пута у календарској години, с тим што појединачни износ овог права не може да буде већи од просека зараде за привреду Београда у месецу за који се врши исплата. Због ограничености средстава која се за ту намену издвајају у домену његове непосредне реализације доминира критеријум усмеравања једнократних давања на групацију корисника материјалног обезбеђења.