уторак, 11. фебруар 2020.

Секретаријат за социјалну заштиту

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 64/19

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за социјалну заштиту

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку број 64/19 – Технолошка опрема

Позив и документација везани за јавну набавку