среда, 19. фебруар 2020.

Секретаријат за социјалну заштиту

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 71/19

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за социјалну заштиту

објављује

ПОЗИВ
за јавну набавку број 71/19 – Извођење радова у дневним центрима и клубовима Бањица и Миријево

Позив и документација везана за јавну набавку