понедељак, 24. фебруар 2020.

Секретаријат за информисање

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 1/20

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за информисање

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку број 1/20 – Услуга оглашавања у средствима јавног информисања (дневни листови и недељници)

Позив и документација везани за јавну набавку