петак, 20. март 2020.

Секретаријат за послове одбране, ванредних ситуација, комуникације и координацију односа са грађанима

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 11/19

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за послове одбране, ванредних ситуација, комуникације и координацију односа са грађанима

објављује

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
за јавну набавку број 11/2019 – Одржавање постојећег софтверског система са апликацијама  (Аndroid  и IOS) потребним за рад Београдског позивног центра

Одлука

Документација везана за јавну набавку