понедељак, 8. јун 2020.

Секретаријат за образовање и дечју заштиту

Одлука о измени уговора за јавну набавку број 15/19, партија 3

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за образовање и дечју заштиту

објављује

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА
за јавну набавку број 15/19 –- Колонијална роба, обликована у девет партија, за партију 3 - производи од воћа и поврћа и језграсто воће

Одлука

Документација везана за јавну набавку