Претраживање

четвртак, 12. децембар 2019.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Одлука о обустави поступка за централизовану јавну набавку број 8/19

четвртак, 12. децембар 2019.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права - јавна набавка број 15/19, партија 2

среда, 11. децембар 2019.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јавну набавку 11/19

среда, 11. децембар 2019.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права - јавна набавка број 15/19

понедељак, 9. децембар 2019.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Одлука о закључењу оквирног споразума за централизовану јавну набавку број 2/19, партија 2

понедељак, 2. децембар 2019.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Одлука о закључењу оквирног споразума за централизовану јавну набавку број 15/19

петак, 29. новембар 2019.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за централизовану јавну набавку 17/19