Претраживање

четвртак, 17. октобар 2019.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јавну набавку 1/19

петак, 11. октобар 2019.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Обавештење о продужењу рока за јавну набавку број 4/19

среда, 9. октобар 2019.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права - јавна набавка број 11/19

петак, 4. октобар 2019.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Позив за подношење понуда за централизовану јавну набавку број 13/19

уторак, 1. октобар 2019.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Одлука о закључењу оквирног споразума за централизовану јавну набавку број 11/19

петак, 27. септембар 2019.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 4/19

петак, 27. септембар 2019.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 15/19