Претраживање

петак, 9. август 2019.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јавну набавку 2/19

петак, 9. август 2019.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јавну набавку 1/19

петак, 9. август 2019.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за централизовану јавну набавку број 9/19

среда, 31. јул 2019.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Обавештење о обустави поступка за јавну набавку 2/19

среда, 31. јул 2019.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Обавештење о обустави поступка за јавну набавку 1/19

петак, 19. јул 2019.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Одлука о закључењу оквирног споразума за централизовану јавну набавку број 2/19

петак, 19. јул 2019.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Одлука о закључењу оквирног споразума за централизовану јавну набавку број 1/19