уторак, 13. август 2019.

Весић: Јавно надметање за локацију „Марина Дорћол” 13. септембра

Заменик градоначелника Београда Горан Весић рекао је да ће Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда сутра објавити оглас о отуђењу грађевинског земљишта на локацији „Марина Дорћол”. Рок за достављање понуда је 12. септембар, а лицитација је 13. септембра.

– На овај начин Град Београд наставља са политиком коју спроводи председник Александар Вучић и Влада Републике Србије, а то је враћање Београда на реке. Један од пројеката који доказује управо то је „Београд на води”, који у потпуности мења тај део српске престонице и претвара га у нови центар града – истакао је Весић.

Према његовим речима, почетни износ цене на јавном надметању биће 3,8 милијарди динара, колико износи процењена тржишна вредност земљишта на овој локацији површине четири хектара.

– Поред износа који буде постигнут на јавном надметању, у буџет града биће уплаћен и допринос за уређивање грађевинског земљишта који ће будућем инвеститору бити обрачунат за објекте које планира да гради – истакао је Весић.

Како је навео, према плану детаљне регулације, локација се налази у зони предвиђеној за комерцијалне делатности и становање, а поред ових објеката обавезна је и изградња уређених зелених површина са дрворедом које морају бити у јавном коришћењу.

– Максимална бруто површина објеката који се граде на локацији је 76.000 квадратних метара. На техничку документацију за све објекте и садржаје који се буду градили сагласност ће давати Комисија за планове Скупштине Града Београда. Такође, будући инвеститор ће морати да се придржава услова надлежних институција у погледу заштите околине споменика културе Термоелектрана „Снага и светлост”, како се не би угрозиле њене вредности – појаснио је Весић.

Град Београд ће, додао је Весић, преко Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда обезбедити приступ комплексу преко две јавне саобраћајнице које су планиране са западне стране комплекса, док ће обавеза инвеститора бити да изгради све комуналне инсталације у оквиру комплекса ради повезивања са јавном инфраструктуром.

– Обавеза инвеститора ће бити да о свом трошку реконструише кран старе централе и црпну станицу – казао је Весић.

Према његовим речима, Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда раскинула је пре две године уговор са дотадашњим закупцем једне од најскупљих градских локација.

– Земљиште је дато у закуп 2006. године ради изградње комерцијалног и стамбеног простора, са спортским објектом, пратећим саобраћајницама, као и пешачким и зеленим површинама. Решењем градоначелника из 2016. године инвеститору је престало право закупа и годину дана касније закупац је споразумно раскинуо уговор са Дирекцијом, чиме је град могао да започне активности на припремању локације за садашњи оглас о отуђењу – закључио је Весић.

Заменик градоначелника је позвао све инвеститоре да учествују у овом пројекту и на време доставе своје понуде.