петак, 22. март 2019.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о покретању преговарачког поступка за јавну набавку број 6/19

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

Краљице Марије 1

објављује

Обавештење о покретању преговарачког поступка за јавну набавку број 6/19 – Сервисирање са обезбеђивањем резервних делова за фотокопир апарате и штампарску машину, обликовану по партијама

Обавештење