понедељак, 25. март 2019.

Секретаријат за инвестиције

Одлука о измени уговора за јавну набавку број 11/18

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за инвестиције

објављује

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА
за јавну набавку број 11/18 – Извођење радова на санацији процуривања гараже у објекту ПФЦ 5 у Блоку 61, уз Војвођанску улицу у Новом Београду

Одлука

Документација везана за јавну набавку