понедељак, 25. март 2019.

Секретаријат за инвестиције

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 5/19

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за инвестиције
Трг Николе Пашића 6

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку број 5/19 – Техничка контрола техничке документације Београдска улица, од Трга Славија до 27 марта

Позив и документација везани за јавну набавку