понедељак, 25. март 2019.

Секретаријат за образовање и дечју заштиту

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 19/18

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за образовање и дечју заштиту

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку број 19/18 – Осигурање имовине предшколских установа, Центра дечјих летовалишта и опоравилишта, основних и средњих школа града Београда, за период од годину дана

Позив и документација везани за јавну набавку