четвртак, 26. септембар 2019.

Секретаријат за опште послове

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 40/19

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове
Краљице Марије 1

објављује

ОДЛУКУ
о додели уговора за јавну набавку број 40/19 – JBOD („just bunch of disk”) уређаји – сервер са дисковима

Одлука