понедељак, 28. октобар 2019.

Секретаријат за здравство

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 2/19

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за здравство

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку број  2/19 – Акциони план за сузбијање коровске биљке амброзије на територији Београда

Позив и документација везани за јавну набавку