четвртак, 30. јул 2020.

Секретаријат за инвестиције

Обавештење о продужењу рока за јавну набавку број 9/2020

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за инвестиције
Београд, Трг Николе  Пашића 6


објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – 
Израда техничке документације за реконструкцију Трга Николе Пашића
(јавнa набавкa број 9/2020)

 

Обавештење