Претраживање

понедељак, 20. мај 2019.

Секретаријат за социјалну заштиту

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 28/19

понедељак, 20. мај 2019.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 10/19

понедељак, 20. мај 2019.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 9/18

понедељак, 20. мај 2019.

Секретаријат за заштиту животне средине

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 7/19

петак, 17. мај 2019.

Секретаријат за информисање

Одлука о закључењу оквирног споразума за јавну набавку број 1/19

петак, 17. мај 2019.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 17/19

петак, 17. мај 2019.

Секретаријат за инвестиције

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 5/19