Претраживање

петак, 29. март 2019.

Секретаријат за имовинске и правне послове

Одлука о закључењу оквирног споразума за јавну набавку број 32/18

петак, 29. март 2019.

Секретаријат за имовинске и правне послове

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 21/18

петак, 29. март 2019.

Секретаријат за социјалну заштиту

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 24/19