Претраживање

четвртак, 28. март 2019.

Секретаријат за енергетику

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 1/19

четвртак, 28. март 2019.

Секретаријат за социјалну заштиту

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 7/19

четвртак, 28. март 2019.

Секретаријат за опште послове

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 96/18

четвртак, 28. март 2019.

Секретаријат за образовање и дечју заштиту

Обавештење о покретању преговарачког поступка за јавну набавку број 1/19, партија 4

среда, 27. март 2019.

Секретаријат за инвестиције

Одлука о измени уговора за јавну набавку број 39/18

среда, 27. март 2019.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 12/19

среда, 27. март 2019.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 94/18