Претраживање

среда, 17. април 2019.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 16/19

уторак, 16. април 2019.

Секретаријат за инвестиције

Одлука о обустави поступка за јавну набавку број 44/18

уторак, 16. април 2019.

Секретаријат за опште послове

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 4/19

уторак, 16. април 2019.

Секретаријат за опште послове

Одлука о закључењу оквирног споразума за јавну набавку број 38/18

петак, 12. април 2019.

Секретаријат за заштиту животне средине

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 7/19