Претраживање

уторак, 12. новембар 2019.

Секретаријат за инвестиције

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 33/2019

петак, 8. новембар 2019.

Секретаријат за енергетику

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 11/19

петак, 8. новембар 2019.

Секретаријат за образовање и дечју заштиту

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 21/19

петак, 8. новембар 2019.

Секретаријат за привреду

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 4/2019

петак, 8. новембар 2019.

Секретаријат за привреду

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 5/2019

петак, 8. новембар 2019.

Секретаријат за опште послове

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 75/19

петак, 8. новембар 2019.

Секретаријат за опште послове

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 69/19