Претраживање

уторак, 16. април 2019.

Секретаријат за опште послове

Одлука о закључењу оквирног споразума за јавну набавку број 38/18

петак, 12. април 2019.

Секретаријат за заштиту животне средине

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 7/19

среда, 10. април 2019.

Секретаријат за инвестиције

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 51/18

среда, 10. април 2019.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 96/18, партија 2

среда, 10. април 2019.

Секретаријат за социјалну заштиту

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 10/19