Претраживање

понедељак, 1. април 2019.

Секретаријат за управу

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 1/19

петак, 29. март 2019.

Секретаријат за образовање и дечју заштиту

Одлука о измени уговора за јавну набавку број 12/18, партије 3, 4 и 5

петак, 29. март 2019.

Секретаријат за имовинске и правне послове

Одлука о закључењу оквирног споразума за јавну набавку број 32/18

петак, 29. март 2019.

Секретаријат за имовинске и правне послове

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 21/18

петак, 29. март 2019.

Секретаријат за социјалну заштиту

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 24/19