среда, 27. мај 2020.

Завршена синтезна мапа непокретних културних добара и споменика Београда

Завод за заштиту споменика културе града Београда завршио је мапирање непокретног културног наслеђа београдских општина и јавних споменика, које је као трогодишњи пројекат започео 2018. године, са циљем да се у виду картографије сачини презентација наслеђа које треба да сачувамо.

На географско-топографским мапама презентована су културна добра са својом локацијом, визуелним приказом и сажетим описом.

Током прве године реализације пројекта урађени су картографски прикази шест централних градских општина као што су Стари град, Савски венац, Врачар, Палилула, Земун и Лазаревац, са унетим непокретним културним добрима и јавним споменицима. Исте године, у оквиру Сајма књига 2018, овај Завод свечано је презентовао јавности пројекат.

У току наредне године су урађене мапе општина Сурчин, Сопот, Младеновац, Вождовац, Звездара и Нови Београд, а трећа и завршна фаза пројекта реализована је ове године израдом преосталих пет мапа за општине Гроцка, Барајево, Чукарица, Раковица и Обреновац.

Завод за заштиту споменика културе успоставио је сарадњу за реализацију овог пројекта са општинама Савски венац и Земун, које су штампале мапу општине са приказом непокретног културног наслеђа, те је позвао и остале београдске општине да се придруже.

Осим израде мапе у штампаном облику, у сарадњи са локалним самоуправама предвиђена је и њихова интерактивна веб-презентација на интернет страници Завода за заштиту споменика културе града Београда.

Круну трогодишњег пројекта представља јединствена синтезна мапа са приказом административног предела Београда, чији је циљ упознавање локалне заједнице са споменичким наслеђем у непосредном окружењу, истицање значајних културно-историјских тачака на територији свих седамнаест београдских општина, указивање на могуће итинерере у области културног туризма и употреба мапа у туристичке сврхе.