понедељак, 28. септембар 2020.

Ограничено радно време објеката брзе хране у стамбеним зградама

Одборници Скупштине града усвојили су данас Одлуку о радном времену угоститељских објеката на територији града, којом се ограничава радно време објеката брзе хране који се налазе у стамбеним зградама.

Према речима градског подсекретара за привреду Раденка Дурковића, овом одлуком објекти брзе хране, који се налазе у стамбеним зградама, изједначени су са осталим угоститељским објектима који се налазе у стамбеним зградама.

– Одлука је донета на иницијативу грађана због учесталих примедби  на буку из ових објеката, а на овај начин објектима брзе хране онемогућава се 24-часовно радно време – појаснио је Дурковић.

Одборници су увојили и Програм заштите уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града за 2020. годину.

– Овај програм обухвата подручја 14 од укупно 17 градских општина, будући да у три градске општине: Врачар, Стари град и Савски венац, према подацима Републичког геодетског завода, нема пољопривредног земљишта. Мнистарство пољопривреде, шумарства и водопривреде дало је сагласност на предлог овог значајног програма – навео је Дурковић.

Пред одборницима су се нашли и ребаланси програма пословања за ову годину и расподела нето добити за прошлу годину за јавна комунална предузећа, центре или привредна друштва чији је оснивач Град Београд, као и Предлог одлуке о повећању основног капитала Привредног друштва Спортски центар „Ташмајдан” д.о.о. Одборници су усвојили и измене и допуне одлука о комуналном реду и оглашавању на територији града, затим Одлуку о измени и допуни Одлуке о уређивању и одржавању паркова, зелених и рекреационих површина, као и измене и допуне Одлуке о јавном линијском превозу путника на територији Београда.

На дневном реду биле су и измена Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа Градско саобраћајно предузеће „Београд” и давање сагласности на измену Статута Јавног комуналног предузећа „Београдски водовод и канализација”.

Осим Извештаја о раду Савета за здравље града Београда и Извештаја о стању безбедности саобраћаја на територији града Београда, оба за 2019. годину, пред одборницима су се нашли и кадровски планови за 2020. у неколико служби Градске управе и Скупштине града, Предлог одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног предузећа „Хиподром Београд”, као и коначни Нацрт анекса 2 Уговора о јавном приватном партнерству Града Београда и пружању услуге третмана одлагања комуналног отпада.