Соња Божовић

Рођена 3. септембра 1978. године у Београду. Дипломирала на Правном факултету Универзитета у Београду, звање дипломирани правник.

Као адвокатски приправник стекла праксу у области грађанског, облигационог, привредног, уставног и управног права. Радила у служби Народне скупштине Републике Србије на позицији саветника, при чему је била ангажована на пословима у Кабинету председника. Обављала послове који се односе на проучавање и обраду аката упућених председнику Народне скупштине и комуникацију са грађанима. Положила државни стручни испит за рад у органима управе.

Учествовала на семинарима и конференцијама на тему унапређења законодавног процеса у Републици Србији, права и процедура Европске уније, решавања изборних спорова, парламентарног надзора и односа парламента и независних државних органа.

Од априла 2014. године била је секретар Скупштине града Београда.