петак, 18. октобар 2019.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 68/19

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове
ул. Краљице Марије 1

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку добара број 68/19 - Софтвер и опрема за унапређење рада Секретаријата за послове комуналне милициje

Позив и документација везани за јавну набавку