понедељак, 4. новембар 2019.

Секретаријат за опште послове

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 50/19

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

објављује

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
за јавну набавку број 50/19 – Стручни надзор над извођењем радова у дневним центрима и клубовима Вождовац и Железник

Одлука

Документација везана за јавну набавку