четвртак, 12. март 2020.

Секретаријат за инвестиције

Одлука о измени уговора за јавну набавку број 32/18

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за инвестиције

објављује

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА
о јавној набавци број 32/18 – Израда техничке документације Кеј ослобођења

Одлука

Документација везана за јавну набавку