четвртак, 12. март 2020.

Секретаријат за социјалну заштиту

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 67/19

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за социјалну заштиту

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
за јавну набавку број 67/19 – Израда Студије изводљивости и Идејног решења за израду пројекта извођења радова на изградњи дневног боравка Земун

Обавештење

Документација везана за јавну набавку