петак, 13. март 2020.

Секретаријат за образовање и дечју заштиту

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 37/19

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА 
Секретаријат за образовање и дечју заштиту
ул.Краљице Марије бр. 1

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда у отвореном поступку за јавну набавку услуга број 37/19 – Стручни надзор у току извођења радова на адаптацији и реконструкцији Управне зграде Градске општине Врачар за потребе смештаја деце у оквиру ПУ „Врачар”

Позив и документација везани за јавну набавку