Претраживање

уторак, 10. децембар 2019.

Секретаријат за инвестиције

Одлука о измени уговора за јавну набавку број 13/19

уторак, 10. децембар 2019.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 58/19

уторак, 10. децембар 2019.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 81/19

уторак, 10. децембар 2019.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 73/19

уторак, 10. децембар 2019.

Секретаријат за имовинске и правне послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 33/19

уторак, 10. децембар 2019.

Секретаријат за опште послове

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 60/19

уторак, 10. децембар 2019.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о обустави поступка за јавну набавку број 56/19, партија 1