Претраживање

уторак, 20. август 2019.

Секретаријат за јавни превоз

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 13/19

уторак, 20. август 2019.

Секретаријат за имовинске и правне послове

Одлука о закључењу оквирног споразума за јавну набавку број 23/19

уторак, 20. август 2019.

Секретаријат за енергетику

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 3/19

уторак, 20. август 2019.

Секретаријат за образовање и дечју заштиту

Обавештење о продужењу рока за јавну набавку број 17/19

понедељак, 19. август 2019.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 16/19

понедељак, 19. август 2019.

Секретаријат за инвестиције

Обавештење о обустави поступка за јавну набавку 23/19

понедељак, 19. август 2019.

Секретаријат за инвестиције

Одлука о обустави поступка за јавну набавку број 28/19