Претраживање

петак, 15. мај 2020.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 20/20

петак, 15. мај 2020.

Секретаријат за образовање и дечју заштиту

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 3/20

петак, 15. мај 2020.

Секретаријат за образовање и дечју заштиту

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 2/20

четвртак, 14. мај 2020.

Секретаријат за имовинске и правне послове

Одлука о закључењу оквирног споразума за јавну набавку број 1/20

четвртак, 14. мај 2020.

Секретаријат за информисање

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јавну набавку 1/20

четвртак, 14. мај 2020.

Секретаријат за инвестиције

Одлука о измени уговора о јавној набавци 34/18

четвртак, 14. мај 2020.

Секретаријат за послове одбране, ванредних ситуација, комуникације и координацију односа са грађанима

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 1/19