петак, 24. јул 2020.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Одлука о закључењу оквирног споразума за јавну набавку 3/20

ГРАД БЕОГРАД
Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Краљице Марије 1

објављује

Одлуку о закључењу оквирног споразума
за централизовану  јавну набавку број 3/20 добра – Папирна галантерија за одржавање личне хигијене

Одлука