петак, 31. јул 2020.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јавну набавку број 6/20

ГРАД БЕОГРАД
СЛУЖБА ЗА ЦЕНТРАЛИЗОВАНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И КОНТРОЛУ НАБАВКИ
Ул. Краљице Марије бр. 1/7, Београд

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ

у отвореном поступку за централизовану јавну набавку број 6/20, добра – Енергенти – уља за ложење и гасно уље екстра лако Евро ел, обликовану у две партије 

 

 

Обавештење