среда, 23. септембар 2020.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Одлука о закључењу оквирног споразума за јавну набавку број 12/20

ГРАД БЕОГРАД
Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Краљице Марије бр. 1/7, Београд

доноси

Одлуку о закључењу оквирног споразума за централизовану јавну набавку број 12/20, добра - Смрзнута риба

Одлука