понедељак, 29. март 2010.

Нова технологија за шахтове на градским улицама

На београдским улицама ускоро ће почети да се примењује специјалан начин уградње канализационих поклопаца и сливничких решетака, на основу пројекта Јавног комуналног предузећа „Београдски водовод и канализација”. Према речима Светозара Веселиновића, помоћника генералног директора овог предузећа, шахтови ће имати бетонске плоче с једним уливеним рамом за решетке и другим за поклопац, што ће обезбедити да оптерећење више не буде на конструкцију шахта, већ на околно тло.

– Раније се дешавало да после обимне реконструкције улице, због великог саобраћајног оптерећења, врло брзо дође до улегнућа канализационих поклопаца и сливничких решетака шахта на коловозу. Сада ћемо ново решење, с којим се град сагласио, применити први пут на Булевару краља Александра, што ће постати пракса и убудуће за све веће реконструкције улица – казао је Веселиновић.

Дирекција за путеве, заједно са БВК и извођачем  радова ЈКП „Београд-пут”, обишла је и остале главне саобраћајне правце у Београду, како би се изнашло решење и за већ постојеће сливнике и шахтове на коловозима.

– Канализациони поклопци и сливничке решетке доста пропадају јер немају чврст ослонац у коловозу. План нам је да се на шахт најпре постави бетонски прстен, па тек изнад њега поклопац и да ту иновацију применимо најпре на главним улицама, којима се крећу возила јавног градског превоза, а затим и у осталим деловима града. Предвиђена је гаранција од две године, па уколико се у том периоду деси да дође до денивелације, то ће бити санирано о трошку извођача. Ипак, очекујемо да прави ефекат новог начина регулисања објеката на коловозу буде то да Београд у будућности нема више денивелисаних шахтова – рекла је Ивана Вулетић, директорка Дирекције за путеве.

На саобраћајницама које се потпуно обнављају биће примењено ново решење према пројекту БВК. Кад је реч о оним улицама које нису у плану за обимнију реконструкцију, већ је на њима неопходно санирати само шахтове и сливнике, „Београдски водовод и канализација” израдиће до средине априла предлог како да се тај посао обави, па уколико се град сагласи с тим, он би могaо непосредно после тога и да почне да се примењује, и то најпре на главним градским улицама.